អាមេរិក

អ៊ឺរ៉ុប

មជ្ឈឹមបូព៌ា និងអាហ្វ្រិក

អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

បង្កើតគណនី Herbalife

ដើម្បីដំណើរការទៅកាន់គណនីនៅលើ Kh.Myherbalife.com

  • ខ្ញុំមិនមាន​អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល សូមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលមានសុពលភាព មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីម៉ែល។ សូម​ព្យាយាម​ម្តង​ទៀត។
  • អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលមិនត្រូវគ្នា
  • ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកត្រូវតែមាន 8 តួអក្សរដែលមានយ៉ាងហោចណាស់លេខមួយនិងនិមិត្តសញ្ញាមួយ។
  • ពាក្យសម្ងាត់មិនត្រូវគ្នា

ស្វា​គម​ន៏​ការ​ត្រ​លប់​មក​វិញ! មើលទៅដូចជាអ្នកបានព្យាយាមចុះឈ្មោះជាមួយយើងមុន។ សូមបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកដើម្បីបន្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមទាក់ទងទៅកាន់នាយកដ្ឋានសេវាកម្មសមាជិកក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

  • លេខសំងាត់​ខុស។ សូមព្យាយាមម្ដងទៀតឬចុចភ្លេចពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីកំណត់វាឡើងវិញ។
  • ភ្លេចលេខសំងាត់របស់អ្នក?

ផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីរបស់អ្នក

អ្នកបានបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលមានរួចហើយ។ សូមបញ្ចូលលេខសម្គាល់អាហារូបត្ថម្ភនិងលេខកូដសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ប្រសិនបើអ្នកមានមួយឬទាក់ទងផ្នែកសេវាកម្មសមាជិកសមាជិកក្នុងតំបន់របស់អ្នកសម្រាប់ជំនួយ។

km-KH | 23/10/21 04:31:14 | zuswpwssg000008 | MyHL | 23/10/21 18:31:14 | 1.21.1015.04